Pre efektívnejšie kúrenie nezabudnite na akumulačnú nádobu

Pre efektívnejšie kúrenie nezabudnite na akumulačnú nádobu

Kotly, do ktorých sa prikladá ručne, potrebujú na správne fungovanie pripojený zásobník na vodu, ktorý pojme a uchová prebytočné teplo. Používa sa názov akumulačné nádoby alebo nádrže. Poradíme vám, ako vybrať a používať akumulačné nádrže ku kotlom na drevo alebo uhlie.

Zatiaľ čo automatický kotol na pelety samočinne upravuje svoj aktuálny výkon, kotol na drevo potrebuje prebytočnú ohriatu vodu niekam uložiť. Na to slúži pripojená akumulačná nádrž s izoláciou, kam sa odvádza nadbytočné teplo.

Využívanie prebytočnej teplej vody pomáha znížiť náklady na kúrenie. Akumulácia prebytočného tepla vám zaistí, že vykurovanie domu prebieha bez prerušenia, aj keď práve nemáte priložené. Kotol s pripojenou akumulačnou nádržou lepšie hospodári s vytvoreným teplom a optimalizuje priebeh kúrenia.

Ako funguje akumulačná nádrž na teplú vodu

Vo vykurovacom systéme funguje ako zásobník, v ktorom sa ukladá vytvorená tepelná energia na neskoršie použitie. Ohriata voda, ktorá v danej chvíli nie je potrebná, tak nie je nevyužitá. Jednoducho sa použije na vykúrenie domu až o niekoľko hodín.

Voda, ktorá sa ohriala pri prevádzke kotla na pevné palivo, vydrží pri správne vybranej veľkosti akumulačnej nádoby teplá mnoho hodín (obvykle 24 hodín). Vďaka tomu ju môžete použiť na prikúrenie aj vtedy, keď kotol nekúri. Spravidla napríklad v noci, alebo keď nie je počas dňa doma nikto, kto by priložil.

Aj keď v kotli nie je dostatok paliva, teplá voda z akumulačnej nádoby zaistí funkčné vykurovanie.

Akumulačnú nádrž môžete prepojiť s klasickými radiátormi (vysoká teplota vykurovacej vody) aj podlahovým kúrením (nižšia teplota vykurovacej vody).

vykurovnanie radiátorom
vykurovanie radiátorom

Ako kúriť s akumulačnou nádržou

Akumulačná nádrž umožňuje zaistiť v dome dlhotrvajúci tepelný komfort a zároveň efektívnu prevádzku kotla. Výhodou je, že kúrenie pokračuje, aj keď je kotol na ručné prikladanie vyhasnutý alebo dohorieva.

Akumulačná nádrž sa zapája ako súčasť vykurovacieho okruhu. „Naše splyňovacie kotly na drevo ovláda inteligentná riadiaca jednotka, ktorá dokáže riadiť aj chod akumulačnej nádoby. Je prepojená s teplotným snímačom umiestneným v nádobe,“ vysvetľuje Ing. Roman Boczek zo spoločnosti OPOP.

Vďaka tomu ušetríte za ovládanie pre nadradené moduly. „Riadiaca jednotka kotla ovláda všetky čerpadlá, zmiešavací ventil, akumulačnú nádobu a otáčky odťahového ventilátora,“ dodáva Ing. Boczek.

Efektívne využívanie paliva a ohriatej vody

Pripojenie akumulačnej nádrže vám umožní spáliť všetko naložené palivo pri maximálnej účinnosti a výkone kotla. Vďaka tomu spotrebujete menej paliva než v prípade, keď ju nemáte. Akumulačná nádoba a kotol na tuhé palivo je teda užitočná kombinácia.

4 hlavné výhody kúrenia kotlom s pripojenou nádržou

  • úspora času stráveného v kotolni
  • nižšia spotreba paliva
  • vyššia životnosť kotla a komína 
  • pohodlné kúrenie a menej prikladania
drevo na vykurovanie

Izolácia akumulačnej nádrže

Nádrže z oceľového plechu majú tvar valca. Teplota vody v akumulačnej nádobe zostáva vysoká vďaka izolačnej vrstve, ktorá zabraňuje tepelným stratám. Voda síce postupne chladne, tepelný komfort však dokáže zaistiť ešte dlho potom.

Ako izolácia sa používa minerálna vata, polyuretánová pena, molitan, kaučuk alebo iné moderné materiály. Môžete sa stretnúť s variantom, že sa časť izolácie dá vybrať (opláštenie so zipsom). Hrúbka izolácie akumulačnej nádoby sa pohybuje obvykle medzi 8 až 10 centimetrami.

Akumulačná nádoba by mala stáť čo najbližšie pri kotli, aby sa minimalizovali tepelné straty ideálne hneď vedľa neho. Aby mala nádrž čo najdlhšiu životnosť, umiestnite ju do prostredia bez vlhkosti (do technickej miestnosti, pivnice, kotolne alebo vykurovanej garáže). Oplatí sa aj antikorózna vrstva na vnútornej strane nádrže.

Akú veľkú akumulačnú nádrž potrebujete?

Výber a zapojenie akumulačnej nádrže je najlepšie konzultovať s kúrenárom alebo s projektantom vykurovacieho systému. Na správne fungovanie je totiž nevyhnutné vybrať správny objem. Podľa štatistík o najčastejšie nakupovaných nádobách, akumulačná nádrž s objemom 500 až 1 000 litrov by mala stačiť väčšine slovenských domácností.

Tak ako pri voľbe vhodného výkonu kotla, je nutné brať do úvahy objem vody vo vykurovacom systéme a výkon kotla. Vzhľadom na veľkosť priestoru je nevyhnutné skontrolovať aj výšku a šírku nádoby, aby sa zmestila do určenej miestnosti a vchodových dverí. Je možné použiť aj viac prepojených nádrží.

Pre orientačnú predstavu o potrebnom objeme nádrže môžete vychádzať z výkonu svojho kotla. Na každý kilowatt počítajte s 55 litrami vody.

TIP: Pre rýchly orientačný výpočet: 1 kW výkonu kotla = 55 l objemu nádrže.

akumulačná nádoba

Na vhodne zvolenom objeme záleží

Prečo je také dôležité, aby mala akumulačná nádoba správny objem? Aby sa mohol prejaviť efekt akumulácie v dostatočnej miere.

Ak je pre vás vhodná napríklad akumulačná nádrž s objemom 1 000 litrov, nie je dobrá akumulačná nádrž s objemom len 500 litrov. Investujete peniaze do nákupu a inštalácie, využijete však len časť prebytočnej energie, ktorú vyrobí váš kotol.

  • Splyňovací kotol na drevo s akumulačnou nádržou: Objem nádoby používanej s kotlami H4EKO-D a H4EKO-D MAX konzultujte s kúrenárskou firmou alebo projektantom.
  • Odhorievací kotol na uhlie s akumulačnou nádržou: Objem nádoby používanej s kotlom H4EKO-U konzultujte s kúrenárskou firmou alebo projektantom.

Čas sú peniaze

Zapojenie kotla s akumulačnou nádržou neodkladajte, pretože vám to ušetrí nemalé náklady na kúrenie a strávite menej času obsluhou kotla.