Predaj, montáž a servis

Prehľad montážnych, predajných a servisných firiem

Trenčiansky kraj

Lipník 208
972 32 Chrenovec
  • +421 905 586 498
REKOS PARTIZÁNSKE spol. s r.o.
Uherecká 254/104
958 03 Malé Uherce
  • +421 387 490 041
J. Krála 1116/59
02001 Púchov
  • +421 905 625 109
J.I.Bajzu 35
971 01 Prievidza
  • +421 465 416 697
  • +421 911 520 935

Nitriansky Kraj

Žilinský kraj

Banskobystrický kraj

Severná 16, 97401 Bánská Bystrica
  • +421910744555
Štúrova 50
Nová Baňa 968 01
  • +421 915 787 374

Prešovský kraj

L.O.G
Teplická 7
057 01 Poprad
  • +421 915 955 324

Košický kraj

Ťahanovská 53
040 14 Košice
  • +421 903 803 633