Predaj a montáž

Prehľad predajných a montážnych firiem

Trenčiansky kraj

Lipník 208
972 32 Chrenovec
 • +421 905 586 498
Banícka
972 05 Sebedražie
 • +421 465 487 405
Gen. M. R. Štefánika 7263/6
911 01 Trenčín
 • +421 908 788 069
ul. Kpt. Nálepku 566
017 01 Považská Bystrica
 • +421 424 324 805
 • +421 903 453 400
Nitrianske Sučany 485, 97221
 • +421 907 840 666
Košecké Podhradie 278, 01831
 • +421 905 963 809
Horné Ozorovce 300,
957 03 Bánovce nad Bebravou
 • +421 905 659 396
REKOS PARTIZÁNSKE spol. s r.o.
Uherecká 254/104
958 03 Malé Uherce
 • +421 387 490 041
B. Nemcovej 601/70
972 43 Zemianské Kostoľany
 • +421 908 762 320
Velká Hradná 181
913 24 Trenčín
 • +421 902 878 002
J. Krála 1116/59
02001 Púchov
 • +421 905 625 109
J.I.Bajzu 35
971 01 Prievidza
 • +421 465 416 697
 • +421 911 520 935

Nitriansky Kraj

HARČÁŠ č. 40
945 01 Komárno
 • +421 905 971 755
Slovenskej armády 2
953 01 Zlaté Moravce
 • +421 376 424 442
Vyškovce nad Ipľom 139, Szahy
 • +421 905 442 694

Žilinský kraj

Maťšková 2575
026 01 Dolný Kubín
 • +421 907 455 404
Bystrická cesta 45
034 01 Ružomberok
 • +421 445 590 575
 • +421 915 951 841
Radlinského 1724/61
026 01 Dolný Kubín
 • +421 435 864 190
 • +421 905 326 460

Banskobystrický kraj

Poštová 15
Tornala 982 01
 • +421 905 474 981
Čerečenčanská 2778
979 01 Rimavská Sobota
 • +421 908 429 960
 • +421 908 599 938
Severná 16, 97401 Bánská Bystrica
 • +421910744555
Štúrova 50
Nová Baňa 968 01
 • +421 915 787 374

Prešovský kraj

L.O.G
Teplická 7
057 01 Poprad
 • +421 915 955 324

Košický kraj

Ťahanovská 53
040 14 Košice
 • +421 903 803 633