Každá vykurovacia sezóna je iná. Záleží na počasí

Každá vykurovacia sezóna je iná. Záleží na počasí

Tiež každoročne očakávate koniec vykurovacej sezóny? Tešíme sa na jar aj preto, že aspoň časť roka nebudeme platiť za kúrenie. V slovenských podmienkach ide len o niekoľko mesiacov a potom sa kotly a teplárne znovu naplno rozbehnú. Viete, koľko dní v roku hreje vaše kúrenie?

Ak máte doma vlastný zdroj kúrenia, môžete si prikúriť podľa vlastnej vôle. Záleží na vašich návykoch a požiadavkách na tepelný komfort. Keď je vám chladno, jednoducho zapnete kotol, upravíte požadovanú teplotu alebo si zakúrite v krbe.

Domácnosti pripojené na centrálne ústredné vykurovanie však takú možnosť voľby nemajú. Teplo vyrobené v teplárni sa rozvádza pomocou  systému diaľkového vykurovania a mimo vykurovacej sezóny sa nedodáva.

centrálne ústredné vykurovanie

Obľúbené riešenie v bytových domoch

Na systém centrálneho vykurovania je na Slovensku pripojené veľké množstvo domácností hlavne v bytoch. Centrálne zdroje sú najväčším dodávateľom tepla a teplej vody pre domácnosti v bytových domoch.

Výhodou bytov s centrálnym diaľkovým vykurovaním je to, že sa ich obyvatelia nemusia o nič starať. Len si kontrolujú stav radiátorov a prípadne urobia odvzdušnenie.

odvzdušnenie radiátorov

Kedy sa začína vykurovacia sezóna?

Podľa ministerstva hospodárstva je vykurovacie obdobie stanovené od 1. septembra do 31. mája nasledujúceho roka. To však neznamená, že v celom tomto termíne budú v bytoch rozpálené radiátory. Ide o schválené rozmedzie, kedy môže prebiehať vykurovacia sezóna.

Vyhláška sa týka celého územia Slovenska, je však jasné, že napríklad južné Slovensko má iné klimatické podmienky než Orava či Tatry.

V každom meste sa tak vykurovacia sezóna začína nezávisle od ostatných a každý rok to môže byť inokedy. Záleží na aktuálnom počasí a predpovedi na ďalšie dni.

Teplárne začínajú s oficiálnymi dodávkami tepla až vtedy, keď dva po sebe idúce dni klesne priemerná denná teplota pod 13 °C. Zároveň sa ani na ďalší deň nečaká vyššia teplota. Podľa dát pripadá reálny začiatok vykurovacej sezóny priemerne na 17. septembra.

Kedy sa končí vykurovacia sezóna?

Aj prerušenie alebo ukončenie centrálnych dodávok tepla sa odvíja od priemerných denných teplôt a prognózy ČHMÚ. Podľa aktuálneho počasia a priebehu zimy sa môže vykurovacie obdobie každoročne výrazne meniť.

Spoločné vykurovanie bytov sa ukončí vtedy, keď priemerná denná teplota vonku dva dni po sebe presiahne 13 °C a už sa neočakáva pokles teplôt na ďalší deň.

Nevýhody diaľkového vykurovania

Pri centrálnom vykurovaní sa výdaje nedajú príliš kontrolovať. Až do finálneho vyúčtovania majiteľ vlastne nevie, koľko prekúril. Spotreba tepla na vykurovanie sa tak dá sledovať len ťažko a problémom môže byť aj vyúčtovanie za spoločné priestory.

panelový dom

V prípade vlastného zdroja kúrenia človek vidí, koľko dreva spálil alebo akú mal spotrebu peliet, prípadne ako naskakuje spotreba energií na plynomere či elektromere.

Niekomu nemusí vyhovovať ani časový harmonogram centrálneho vykurovania. V noci sa obvykle nekúri a niekde sa mnohohodinová prestávka týka aj dodávok teplej vody.

Čím kúria teplárne?

V teplárenstve stále hrajú prím fosilne zdroje, a to hnedé uhlie a plyn. Zatiaľ čo plyn je nutné dovážať z veľkej diaľky, uhlie pochádza z územia okolitých štátov. Prechod na obnoviteľné zdroje paliva postupne prebieha, stále však ide o nízke percento.