Ako správne nastaviť automatický kotol

Ako správne nastaviť automatický kotol

Kvalitné spaľovanie je základom pre správny chod kotla a udržanie jeho dlhej životnosti. Automatický kotol na pelety, tak ako každý kotol na tuhé palivo, potrebuje na dobré spaľovanie optimálny prísun spaľovacieho vzduchu a kvalitné palivo, ktoré je určené pre daný kotol. Palivo musí byť do kotla dávkované v takom množstve, aby to zodpovedalo maximálnemu výkonu kotla.

Ako nastaviť automatický kotol?

Nastavenie kotla na pelety je veľmi dôležité. V prvom rade je nutné si uvedomiť, že automatické kotly na pelety fungujú v modulačnom režime. Nepracujú teda len na svoj maximálny výkon, ale sú schopné výkon znižovať podľa aktuálnej požiadavky vykurovacieho systému alebo požiadavky na ohrev z izbového termostatu.

Pozor na max a min

Keď teda nastavujeme spaľovanie, musíme ho nastaviť

  • nielen pri maximálnom výkone
  • ale aj pri minimálnom výkone kotla

Stanovíme maximálne dávkovanie a minimálne dávkovanie paliva a tomu úmerné otáčky ventilátora pre minimálny a maximálny výkon kotla. Medzi týmito stanovenými hranicami sa už dávkovanie a otáčky ventilátora menia automaticky.

1. Manuálne nastavenie automatického kotla

Na moderných automatických kotloch je možné upravovať dávkovanie peliet a otáčky ventilátora ručne. Pri nastavovaní spaľovania platia rovnaké pravidlá ako pri každom obyčajnom kotli na tuhé palivo.

Aké sú základné pravidlá?

  • Do kotla treba dostať dostatočné množstvo vzduchu, aby bolo spaľovanie kvalitné.
  • Štipľavý zápach alebo tmavý dym znamenajú nedostatok spaľovacieho vzduchu.
  • Čím viac paliva (čím väčší výkon kotla), tým vyššie množstvo vzduchu vzniknutý plameň potrebuje.
  • Plameň nesmie dymiť.

Kedy je vhodné zvýšiť otáčky ventilátora?

  • Plameň má byť žlto-oranžový. Ak stmavne do tmavočervena, znamená to, že nemá dostatok vzduchu. Pre nápravu treba zvýšiť otáčky ventilátora, kým sa farba plameňa nezmení na žlto-oranžovú.

Kedy je vhodné znížiť otáčky ventilátora?

  • Ak je plameň svetlý, agresívny a prská. Nadbytok spaľovacieho vzduchu spôsobí padanie peliet do popolníka. Tieto pelety sa nestihnú spáliť, pretože vysoké prúdenie vzduchu ich zhodí do popolníka skôr, než zhoria na popol.

Regulácia kotla na tuhé palivo sa dá zabezpečiť pomocou regulátora ťahu nainštalovanom na kotli. Ten automaticky reguluje množstvo spaľovacieho vzduchu a umožňuje tak pravidelné a úplné spaľovanie.

2. Nastavenie pomocou lambda sondy

Niektoré kotly tiež umožňujú automatickú korekciu spaľovania pomocou lambda sondy. Tá meria v kotli zvyškový kyslík, ktorý sa nestihne spáliť a uniká komínom preč.

Lambda sonda zvyškový kyslík detekuje a automaticky upravuje množstvo paliva a vzduchu, ktorý ide do kotla tak, aby udržala zvyškový kyslík na požadovaných hodnotách. Tým sa zaisťuje ideálne spaľovanie.

Ideálna hodnota zvyškového kyslíka sa odlišuje podľa typu kotla. Väčšinou platí, že

  • pri maximálnom výkone kotla býva zvyškový kyslík okolo 6 až 8 percent,
  • pri minimálnom výkone, keď je plameň malý, býva zvyškový kyslík 8 až 11 percent.

Je dobré si pamätať, že ani lambda sonda nie je stopercentný ukazovateľ. Nie je napríklad schopná upraviť spaľovanie na základe typu používaných peliet. Ak sa na rošte tvoria usadeniny alebo spečený popol, často býva na vine typ použitých peliet.

Kto poradí s nastavením?

Optimálne nastavenie spaľovania automatického kotla odporúčame vždy konzultovať s inštalatérom, ktorý sa na daný typ kotla špecializuje a školí. Môžete tiež kontaktovať priamo výrobcu kotla, ktorý vám poradí s nastavením a prípadnými otázkami o prevádzke automatického kotla.

Ak kotol udržíte v čistote vďaka dobre nastavenému spaľovaniu a pravidelnej údržbe, odvďačí sa vám svojím bezproblémovým chodom a dlhou životnosťou.

Máte otázky k nastaveniu automatických kotlov Biopel?

Napíšte nám na e-mailovú adresu servis@opop.cz!