Aké sú dotácie na kotly na tuhé palivo

Aké sú dotácie na kotly na tuhé palivo

Chcete vymeniť starý neekologický kotol na uhlie za nový a uvažujete o využití dotácie? V našom článku zistíte, aké máte možnosti a aké sú podmienky pre získanie finančného príspevku.

Aké sú dotácie na kotly na tuhé palivo

Aké sú dotácie na kotly na tuhé palivo 

Projekt Zelená domácnostiam poskytuje ľuďom dotáciu na inštaláciu kotlov na biomasu. Aby ste mali nárok na príspevok, musíte byť fyzická osoba a vlastník rodinného alebo bytového domu. Podpora sa týka kotlov na spaľovanie peliet, brikiet, štiepok a kotlov na drevo. Nevyhnutnou podmienkou je náhrada kotla na spaľovanie tuhých fosílnych palív – uhlia. Náhrada kotla na plyn či biomasu nie je možná.

Záujem o využitie projektu Zelená domácnostiam

Slovenské domácnosti majú o využitie programu čoraz väčší záujem. Pri poslednom podávaní žiadostí v máji 2022 bola v priebehu 11 minút vyčerpaná vyčlenená suma 15 miliónov € a program bol hneď uzatvorený. O poukážky vtedy požiadalo 5 003 domácností. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) im doručila 4 696 poukážok na tepelné čerpadlá a 307 poukážok na kotly na biomasu.

Aj preto pristúpila SIEA po viac ako piatich rokoch od spustenia programu k zásadným zmenám. Rozpočet projektu je navýšený o 30 miliónov € na celkovú sumu 45 miliónov €. Slovenská inovačná a energetická agentúra tak reaguje na aktuálnu situáciu, keďže záujem domácností o príspevky exponenciálne rastie, ale dodacie lehoty niektorých technológií sa predlžujú a obmedzenia z kapacitných dôvodov môžu byť aj na strane zhotoviteľov. 

Nové podmienky Zelenej domácnostiam

Žiadosť o poukážku z projektu Zelená domácnostiam je možné opäť vyplniť elektronicky od 13. júna 2022. Na vyplnenie, kontrolu a prípadnú opravu žiadostí či zmenu zariadenia majú majitelia rodinných a bytových domov dostatok času. Poradie nie je odteraz dôležité. Je to len predregistrácia žiadostí pre tých, ktorí by chceli zariadenie inštalovať do konca októbra 2023.

Prvé poukážky budú vydané 28. júna 2022 a budú sa dať využiť na všetky štyri zariadenia – tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, slnečné kolektory a aj fotovoltické panely.

Podstatnou novinkou je, že nový systém umožní uspokojiť obrovský záujem domácností. Aj po dvoch týždňoch od spustenia žiadostí sa zatiaľ vyčerpalo len 7,1 milióna €. Poukážky platia 90 dní, ale o tom, kedy budú aktívne a vydané, rozhodnú domácnosti po dohode so zhotoviteľmi. A to podľa toho, kedy bude zariadenie na inštaláciu pripravené.

Aká je výška dotácie?

Poukážka môže pokryť maximálne 50 % nákladov na inštaláciu a maximálna suma závisí aj od inštalovaného výkonu zariadenia. Pri kotloch na biomasu je to 1 500 €. Registrácia žiadostí pre domácnosti je stále otvorená

Požiadavky na výmenu kotla a získanie dotácie

Základnou podmienkou je preukázanie, že domácnosť vlastní alebo spoluvlastní rodinný dom, rozostavaný rodinný dom alebo je spoluvlastníkom bytového domu.

Príspevok na inštaláciu kotla na biomasu pre rodinný dom môžete potom získať v prípade, ak dodržíte tieto požiadavky:

  • ak nahradíte existujúci alebo preukázateľne plánovaný kotol na spaľovanie tuhých fosílnych palív (uhlia)
  • ak rodinný dom nie je možné pripojiť k systému centralizovaného zásobovania teplom
  • ak inštaláciou kotla nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom alebo k výraznému zhoršeniu jeho parametrov

Ďalšie podmienky sa týkajú technických vlastností kotla a o tých vás oboznámi montážna firma.

Nečakajte a zadovážte si ekologický kotol na tuhé palivo 

Ako ideálne vymeniť starý kotol za nový, sme vám spísali do článku Výmena kotla na tuhé palivo – sprievodca. Či je vaša domácnosť oprávnená na podanie žiadosti o poukážku, môžete konzultovať s firmou, ktorá je v zozname oprávnených zhotoviteľov, prípadne s montážnou firmou.

 

Aktualizácia textu: 1. 7. 2022