Výhrevnosť palív: porovnanie, ktoré hľadáte

Výhrevnosť palív: porovnanie, ktoré hľadáte

Vysoká výhrevnosť palív by vám pri prikladaní do krbu alebo kachlí mala predĺžiť čas, kedy sa o kotol a kachle nemusíte starať, toto pravidlo však neplatí vždy.

Výhrevnosť palív: porovnanie, ktoré hľadáte

Číslo výhrevnosti nie je univerzálne

Výhrevnosť paliva udáva, koľko tepla (energie) dostanete úplným spálením jednotky paliva napríklad metra kubického. To znamená, že aby ste vykúrili svoj dom, potrebujete na to zhruba toľko a toľko paliva.

Táto hodnota však nie je smerodatná, záleží totiž aj na dodávateľovi paliva a jeho vlhkosti. Obe skutočnosti zásadne ovplyvňujú výhrevnosť.

Ako to počítať

Pre pochopenie jednotiek, ktoré nižšie používame, si výhrevnosti uvedieme na príklade. Ak má palivo výhrevnosť 10 kWh/kg, tak to znamená, že keď tohto paliva spálite v kotli 1 kg za hodinu, tak získate výkon 10 kW. Ak tohto paliva spálite za hodinu 2 kg, tak získate výkon 20 kW atď. Preto je pre laikov najjednoduchšie uvádzať výhrevnosť v kWh/kg. Ďalšie možnosti sú prms alebo plnometre, ale tie necháme bokom.

Výhrevnosť palivového dreva

Základným parametrom dreva je vlhkosť. Čím je palivové drevo suchšie, tým má vyššiu výhrevnosť. Drevo, ktoré je naskladané pod strechou, príde za rok zhruba o 20 % svojej vlhkosti. Preto sa odporúča nechať drevo vyschnúť aspoň 2 roky. Tým sa zvýši jeho výhrevnosť a zníži sa jeho škodlivosť pre kotol. Prikladanie vlhkého dreva zanáša kotol.

Smrekové drevo má väčšiu výhrevnosť než dubové drevo, to má však menšiu hustotu. Takže keď naložíte kotol smrekovým drevom, dostanete menej tepla, než keď ho naložíte dubovým. Preto aj v nasledujúcom porovnaní máme okrem výhrevnosti aj priemernú spotrebu na rok s predpokladanou cenou, pretože vás pravdepodobne zaujíma práve tento údaj.

Rôzne druhy (suchého) drevo majú zhruba rovnakú výhrevnosť z 1 kg. Tzn. že rozdiel je len v objeme spaľovaného dreva.

Porovnanie výhrevnosti dreva

Rozhodli sme sa pre slovný opis, aby sme obsiahlejšie vysvetlili výhody a nevýhody jednotlivých druhov dreva.

Hrab

 • najvyššia výhrevnosť, ale aj vysoká cena
 • 4,2 kWh/kg
 • schne 2 roky

Buk

 • vynikajúca výhrevnosť
 • dlhý čas horenia
 • ideálne drevo pre krby
 • pomerne rýchlo podlieha hnilobe
 • obsah vody 15 %
 • 4,2 kWh/kg
 • schne cca 2 roky

Dub

 • dobrá výhrevnosť
 • dlhý čas horenia
 • 4,2 kWh/kg
 • schne viac než 2 roky

Breza

 • vysoká výhrevnosť
 • nepraská
 • brezová kôra horí aj mokrá
 • drevo je náchylné na hnilobu a vlhnutie
 • 4,3 kWh/kg
 • schne 1 rok

Smrek

 • dobrá výhrevnosť
 • praská pre vysoký obsah živice
 • dobre sa z neho vyrábajú triesky na podpal
 • 4,4 kWh/kg
 • schne 1 rok

Topoľ

 • malá výhrevnosť
 • dobre se štiepe
 • veľmi rýchlo horí
 • 4,2 kWh/kg
 • schne 1 rok

Borovica

 • nepríliš vhodné drevo na kúrenie
 • dobre horí, ale vzniká veľa mastných sadzí
 • 4,4 kWh/kg
 • schne 1 rok

Smrekovec

 • krehké drevo
 • uvoľňuje o trochu viac sadzí (než napríklad smrek)
 • 4,4 kWh/kg
 • schne 1 rok

Aké drevo vybrať na kúrenie

Na rozkurovanie odporúčame mäkké drevo, napríklad suché smrekové. Naštiepte ho na tenké triesky, po rozhorení pridajte trochu mäkkého dreva a potom už pokračujte v prikladaní napríklad dubom alebo bukom.

Výhrevnosť uhlia a výhrevnosť peliet

Ani výhrevnosť uhlia nie je všade rovnaká. Uvádzané údaje rôznych dodávateľov sa líšia podľa oblasti, v ktorej sa ťažia. Cena peliet je zase rôzna podľa ich kvality. Tie poznáte podľa svetovej certifikovanej značky EN+, ktorá ich delí na 3 typy.

 • A1 sú najkvalitnejšie pelety, ktoré sa hodia do domácností. Neobsahujú kôru a majú výhrevnosť okolo 4,72 kWh/kg.
 • A2 sa môžu používať vo väčších kotloch a oproti A1 obsahujú aj kôru, ktorá môže ničiť kotol.
 • B sa väčšinou používajú v uhoľných elektrárňach ako prímes do uhlia, aby zvýšili „ekologickosť” výroby elektrickej energie. 

Ak máte k vykurovaniu peletami ďalšie otázky, odporúčame vám náš článek Všetko, čo potrebujete vedieť o peletách.

Porovnanie výhrevnosti

Uhlie a jeho deriváty

 • Výhrevnosť hnedého uhlia  – 2,78 – 5,28 kWh/kg
 • Výhrevnosť čierneho uhlia –   5,83 – 8,61 kWh/kg
 • Výhrevnosť koksu –             7,6 kWh/kg
 • Brikety –                               6,4 kWh/kg

Biomasa

 • Slamené brikety – (podľa vlhkosti slamy) 3,33 – 4,44 kWh/kg
 • Drevené brikety –               4,72 – 5,28 kWh/kg
 • Rašelinové brikety –              5,28 – 5,56 kWh/kg
 • Drevená štiepka –               4,17 – 4,72 kWh/kg
 • Drevené pelety –                4,17 – 5 kWh/kg
 • Slamené pelety –                3,89 – 4,72 kWh/kg
 • Slamené pelety z olejnín –  5 – 5,28 kWh/kg
 • Kukuričné pelety –              3,89 – 4,72 kWh/kg

Ak premýšľate o kotli na tuhé palivo, pozrite sa na jednotlivé kategórie kotlov na našom webe. Alebo sa poraďte priamo s montážnymi firmami, ktoré kotly dodávajú a inštalujú, poradia vám konkrétne.