Vyberte si ten pravý kotol na drevoplyn

Vyberte si ten pravý kotol na drevoplyn

V tomto článku sa dozviete, čo to znamená, ako vzniká a aký kotol si môžete vybrať.

Vyberte si ten pravý kotel na drevoplyn

Princíp kotla na drevoplyn

Drevoplyn je prchavá (plynná) horľavina uvoľnená z paliva. Kotol na drevoplyn využíva spaľovanie drevoplynu na vykurovanie domu. Na trhu sa namiesto názvu kotol na drevoplyn častejšie používa označenie splyňovací kotol.

Výroba drevoplynu v splyňovacom kotli

Kotly na drevo vybavené (obvykle odťahovým) ventilátorom spaľujú drevo v násypke kotla, v ktorej horí len spodná časť priloženého paliva. Plameň je vedený do trysky, kde sa zmieša so sekundárnym vzduchom a dôjde k spáleniu splodín (tak sa zníži emisná záťaž). Ďalej je plameň vedený výmenníkom tepla, kde odovzdá teplo do vody na kúrenie. Tieto kotly majú na rozdiel od kotlov bez ventilátorov vyššiu účinnosť a vypúšťajú minimum emisií.

Udržateľnosť našej prírody aj vašej peňaženky

Kotol dokáže pri horení dobre spaľovať nežiaduce splodiny a zachytí aj takmer všetok prach v kotli, aby vypúšťal do ovzdušia len minimum splodín.

Aký kotol si vybrať

Drevo je obnoviteľný zdroj energie a jeho vôňa rozvonia priestor. Náš kotol na drevoplyn H4EKO-D je určený na spaľovanie veľkých kusov dreva, účinnosť väčšiu než 90 %, spadá do 5. emisnej triedy a spĺňa podmienky ekodizajnu.

Navyše ide o ekologický spôsob vykurovania a na kotol môžete získať dotáciu. Keď ku kotlu doplníte akumulačnú nádrž, nemusíte doň ani príliš často prikladať. Zohriata voda v akumulačnej nádrži totiž priestor vyhrieva, aj keď neprikladáte. Jeho ďalšou výhodou je, že má malú veľkosť, a tak sa hodí aj do malých kotolní.

Vyberte si správny kotol pre vás

Kvalitný kotol vám pri správnej údržbe vydrží desiatky rokov. Dobre si preto premyslite, ktorej značke a kotlu budete dôverovať. A dobre si preverte aj montážnu a servisnú firmu. Váš výber kotla s vami radi skonzultujeme, a to na telefónnom čísle +420 571 675 240.