Regulácia kotla na tuhé palivo je hračka

Regulácia kotla na tuhé palivo je hračka

Prvé nastavenie kotla by mala vždy robiť servisná firma. V tomto článku sa dozviete, ako správne nastaviť automatický kotol a základné pojmy, ktoré zaujímajú používateľov našich kotlov. Sú to napríklad prvé nastavenie kotla, regulácia kotla, regulácia ťahu kotla a ako funguje ekvitermná regulácia.

Regulácia kotla na tuhé palivo je hračka

Prvé nastavenie kotla

Keď vám kotol príde domov, montážna firma vám ho namontuje a uvedie do prevádzky. Nastavenie automatického kotla a nastavenie kotla s ručným prikladaním by mala vždy robiť špecializovaná firma. Naše kotly OPOP majú program prvého spustenia, ktorý montážnu firmu prevedie procesom, ako nachystať automatický kotol (aj kotol s ručným prikladaním) a ako správne nastaviť všetky parametre kotla, aby v danom systéme (u vás doma) fungoval. 

Čo predchádza spusteniu kotla

Spusteniu predchádza správny výber kotla. Pre dobré fungovanie kotla je zásadné, aby firma zvolila typ so správnym výkonom, potom zariadenie zapojila a nastavila.

Regulácia ťahu kotla 

Správny komínový ťah umožňuje, aby teplý vzduch z kotla, ktorý je ľahší než studený vzduch ľahko stúpal komínom. Preto je ťah kotla jeden z najdôležitejších parametrov, aby kotol správne fungoval.

Ak je nízky, spaliny zle stúpajú komínom von a môžu prenikať do kotolne. Ak má kotol vysoký ťah, môže napríklad „utrhnúť” plameň (viac nižšie). Nízky alebo vysoký ťah sa dá upraviť. Ak máte pochybnosti, zavolajte si servisnú firmu, tá ťah zmeria ťahometrom a prípadne navrhne vhodné riešenie. Existujú dve základné možnosti, ako ťah regulovať.

Nízky ťah

Ak máte nízky ťah kotla, môže pomôcť odťahový ventilátor, ktorý pripojíte na odťah spalín kotla. Obvykle k tomuto regulátoru budete potrebovať aj nejakú riadiacu reguláciu, ktorá dokáže odťahový ventilátor riadiť napríklad na základe teplôt spalín. Ďalšou možnosťou je nechať komín konštrukčne upraviť, teda nechať ho predĺžiť alebo doplniť o tzv. komínový ventilátor.

Vysoký ťah

Vysoký ťah môže plameň „utrhnúť”. To znamená, že komín má taký vysoký ťah, že horák po zapálení zhasne alebo vôbec nie je schopný sa zapáliť.

Napríklad kotol na pelety Biopel mini má odporučený tlak 8 pascalov, ak má vyšší ťah, tak si jeho majiteľ nechá inštalovať obmedzovač ťahu (je vhodný pre ručné aj automatické kotle), ktorý tlak znižuje.

Ekvitermná regulácia kotla

Ekvitermná regulácia kotla riadi jeho teplotu na základe vonkajšej teploty. Pri inštalácii umiestnite 150 cm nad zem na severnú stranu domu vonkajší snímač, ktorý meria vonkajšiu teplotu. Kotol vnútri má nastavenú tzv. vykurovaciu krivku, ktorá reguluje teplotu.

Keď je vonku napríklad +10 °C, tečie z kotla voda s teplotou 60 °C, keď je vonku 0 °C, kotol kúri na 70 °C a pod. Jednoducho, čím je vonku nižšia teplota, tým na vyššiu teplotu kotol kúri, aby ste mali doma stabilnú teplotu. Naše automatické kotly majú ekvitermnú reguláciu už v základnej výbave a vonkajší tepelný snímač je potrebné si dokúpiť.  

Regulácia teploty kotla na tuhé palivo

Na našich automatických kotloch na tuhé palivo alebo kotloch s ručným prikladaním, ktoré pracujú v systéme s akumulačnou nádobou, môžete regulovať teplotu. Ideálna situácia je, keď ku kotlu používate tzv. sofistikovaný izbový termostat, ktorý reguluje teplotu v dome.

Ak máte len jeden termostat, je dobré umiestniť ho do izby, ktorú budete považovať za referenčnú miestnosť pre meranie teploty. Môže to byť napríklad obývacia izba. Nevhodný by bol v kuchyni, kde je väčšie teplo kvôli vareniu, alebo v spálni, kde pravdepodobne chcete mať chladnejšie. 

Keď si ho nastavíte napríklad na 21 °C, termostat meria teplotu v miestnosti a ak je teplota vyššia, tak sa kotol vypne a kotol s akumulačnou nádobou vypne čerpadlo. Ak je, naopak, nižšia, nastaví vhodnú teplotu kotla. Takto si môžete kotol nastaviť stabilne a napríklad ráno mať nižšiu teplotu a popoludní vyššiu.


Regulácia teploty na termostate by malo byť vaše jediné nastavovanie automatického kotla. Na všetkom ostatnom sa dohodnite so servisnou firmou. Ak máte automatický kotol, dá sa mnoho úprav riešiť s firmou aj na diaľku cez aplikáciu ku kotlu. Viac sa dozviete v článku Ovládanie kotla mobilom? Samozrejme.