Princíp splyňovacieho kotla na tuhé palivo

Princíp splyňovacieho kotla na tuhé palivo

V princípe, každý súčasný kotol, v ktorom horí drevo, je splyňovací. Prečítajte si, čo to však znamená.

Princíp splyňovacieho kotla na tuhé palivo

Princíp splyňovacieho kotla (nielen) na drevo

Keď naložíte drevo do kotla na rozžhavenú vrstvu paliva, tak sa začne drevo zahrievať a uvoľňovať prchavú (plynnú) horľavinu, ktorá následne začne horieť. Preto je splyňovací každý kotol, v ktorom horí plameň (vzplanie prchavá horľavina uvoľnená z paliva).

 

Na trhu sa používa názov splyňovací kotol pre kotly na drevo vybavené ventilátorom (obvykle odťahovým). Drevo sa spaľuje v násypke kotla, v ktorej horí palivo len v spodnej časti priloženého paliva. Plameň je vedený do trysky, kde sa zmieša so sekundárnym vzduchom a dôjde k spáleniu splodín (a tak sa zníži emisná záťaž). Ďalej je plameň vedený výmenníkom tepla, kde odovzdá teplo do vody na kúrenie. Tieto kotly majú na rozdiel od kotlov bez ventilátorov vyššiu účinnosť a vypúšťajú minimum emisií.

Aký splyňovací kotol na drevo vybrať

Náš splyňovací kotol na drevo s ručným prikladaním má vyššiu účinnosť než 90 %, spadá do 5. emisnej triedy a spĺňa podmienky ekodizajnu. Drevo je v porovnaní s uhlím a plynom obnoviteľný zdroj energie a jeho vôňa naplní priestor. Navyše, ako už viete, kotol je ekologický a nemusíte doň prikladať príliš často, pretože má veľkú násypnú šachtu a spaľuje palivo pomaly.

Kotol dokáže pri horení lepšie spáliť nežiaduce splodiny, a preto ich menej vypustí do ovzdušia. Tiež je konštruovaný tak, aby takmer všetok prach v kotli spálil, zachytil a vypúšťal ho do ovzdušia len minimum.

Výsledok týchto procesov je takmer žiaden prach a minimálne emisie vďaka skoro dokonalému spaľovaniu.