Je kotol na tuhé palivo ekologický?

Je kotol na tuhé palivo ekologický?

Z hľadiska výroby kotlov, procesu spaľovania, vypustených emisií a následnej likvidácie sa dá povedať, že moderné kotly sú ekologické. Ako je to možné, zistíte v našom článku.

Je kotol na tuhé palivo ekologický?

Čo pre vás znamená pojem „ekologický kotol“?

Ekológia je často skloňovaný pojem, a tak si pod ním každý predstaví niečo iné. Aj preto vám kotly na tuhé palivo predstavíme z viacerých strán.

Ekologické kotly podľa noriem

Všetky súčasné kotly, ktoré sú v predaji, musia spĺňať tzv. podmienky ekodizajnu. Tento klasický štandard vznikol preto, aby chránil životné prostredie aj používateľov, ktorým šetrí náklady na vykurovanie.

Ďalšou dôležitou informáciou je fakt, že všetky kotly majú vysokú účinnosť. To znamená, že s relatívne „málom” paliva vyhrejete „veľké” priestory. Výrobcovia stále vyvíjajú nové produkty, ktoré majú čoraz vyššiu účinnosť a tým šetria peniaze používateľov aj životné prostredie.

Podmienky ekodizajnu zohľadňujú spotrebu paliva pri maximálnom aj minimálnom výkone kotla a aj spotrebu elektrickej energie potrebnej na prevádzku kotla. Aké limity musia kotly spĺňať, vidíte v tabuľke vyššie.

Emisné triedy kotlov zase podľa tabuliek vyjadrujú, koľko emisií kotol počas prevádzky vypúšťa do ovzdušia. Najmenej emisií vypúšťajú kotly 5. emisnej triedy a najviac 1. triedy. Trend je jasný – produkovať čo najmenej emisií. Technológie idú teda jednoznačne smerom k emisnému minimu.

Palivo, ktoré vzniká za humnami

Najpoužívanejšie palivá do kotlov sú pelety, drevo a uhlie. A všetky sú z väčšej či menšej miery ekologické.

Ekologický kotol na uhlie môže niekomu znieť ako nezmysel, pretože uhlie patrí medzi neobnoviteľné zdroje energie. To je pravda. Z hľadiska vypúšťaných emisií však kotol spadá do 4. emisnej triedy, spĺňa podmienky ekodizajnu, a tak nevypúšťa príliš veľa splodín. To sme však už pri relativite pojmu „ekologický”. Čo sa týka dopravy paliva, tak čierne aj hnedé uhlie sa kupuje od českých výrobcov, neprekonáva teda ani tisíce kilometrov.

Ekologické kotly na drevo patria medzi obľúbené z niekoľkých dôvodov. Drevo je obnoviteľný zdroj a jeho spaľovanie z hľadiska vysokej účinnosti je ekologické aj ekonomické. Kotly na drevo spaľujú šetrne tzv. splyňovacím spôsobom. Kúrenie drevom, patrí podľa údajov z tzb.info medzi najlacnejšie náklady na vykurovanie. Ďalšími plusovými bodmi je fakt, že sa spracováva v tuzemsku, prípadne v záhradách majiteľov kotlov. Viac o kotloch na drevo sa dočítate v článku Vyberte si ten pravý kotol na drevoplyn.

Najekologickejšie kotly na tuhé palivo sú kotly na pelety. Pelety sú zlisované drevené piliny v tvare valčekov štandardizovanej veľkosti. Kedysi vznikali výhradne na pílach z drevného odpadu.

Dnes sa väčšina spracováva v špeciálnych peletárňach, ktoré skupujú piliny z píl a následne z nich vyrábajú pelety. Vznik paliva tak môže byť veľmi ekologický, pretože vlastne pálite odpad, ktorý kedysi končil na skládkach. Ak by sme sa na pelety pozreli z hľadiska dopravy, tak aj tu máme pre vás dobrú správu. U nás a prípadne v susedných krajinách sa vyrába toľko peliet, že hravo pokryjú dopyt používateľov kotlov na pelety u nás i v blízkom zahraničí.

Ďalšou nielen ekologickou výhodou je, že kotly na pelety môžu byť automatické. Sami si dokážu dávkovať palivo. Vďaka tomu, že si dopĺňajú palivo priebežne len v takom množstve, aby zachovali stabilnú teplotu v dome, neprekuruje sa a nekúri sa, ľudovo povedané, Pánu Bohu do okien. A tak tu máme nový pojem automatické ekologické kotly.

Výroba a likvidácia kotlov

Kotly sa vyrábajú z ocele alebo liatiny. Ich výroba nie je príliš ekologická, aj keď výrobcovia ocele a liatiny musia spĺňať platné emisné limity.

A tak zase hovoríme o snahách výrobcov čo najviac ekologizovať výrobu. Liatina sa už teraz vyrába v niektorých zlievarniach, ktoré majú elektrické alebo plynové pece na tavenie liatiny. A táto metóda je už omnoho ekologickejšia než klasická výroba liatiny v kupolových peciach.

Oceľ sa vyrába v oceliarňach, ktoré v poslednom čase investujú do odprášenia a ďalšej ekologizácie.

Vo chvíli, keď sa tento najproblematickejší materiál dostane k výrobcom kotlov, je proces už veľmi ekologický. Materiál sa delí, ohýba, zvára, realizuje sa povrchová úprava (farba). Potom sú jednotlivé diely zmontované a zabalené. Následne odchádzajú za predajcami.

Likvidácia kotla po 10 i 50 rokoch používania je aj pomerne ekologická. Až na dve časti je možné kotol roztriediť podľa materiálu do zberne. Jediné, čo sa vyhodí je izolácia grenamat a izolácia z minerálnej vlny.

Kotly na pevné palivo sú ekologické

Všetky nami predávané kotly sú ekologické. Ak by vás zaujímalo do akej miery, zavolajte na našu linku. Alebo sa spýtajte montážnych firiem. Na všetko radi odpovieme.