Udelenie súhlasu v rámci GDPR

Udelenie súhlasu v rámci GDPR

Súhlas so spracúvaním osobných údajov v rámci GDPR:

Udeľujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosti OPOP spol. s. r. o. so sídlom Zašovská 750, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 47674105, v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 na spracovanie mojich osobných údajov v nasledujúcom rozsahu:

Meno, priezvisko, mesto/obec, PSČ, e-mail, typ kotla a výrobné číslo kotla.

Súhlasím so zasielaním občasných obchodných oznámení, ponúk a marketingových správ zo strany spoločnosti OPOP spol. s r.o.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytujem výlučne spoločnosti OPOP spol. s r.o.

Osobné údaje, ktoré sú spracovávané v elektronickej podobe, budú spracovávané do doby, kedy odvolám svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov budú všetky osobné údaje v elektronickej či inej podobe vymazané.

Kontaktný e-mail pre možnosť vymazania mojich osobných údajov je mikudova@opop.cz

Mám právo na prístup k svojim osobným údajom v spoločnosti OPOP spol. s r.o., právo na vykonanie opravy, resp. doplnenie týchto osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov, rovnako tak právo vzniesť námietku a právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. "