Aký zvoliť spôsob ohrevu vody

Aký zvoliť spôsob ohrevu vody

Akým spôsobom sa dá ohrievať voda, keď kúrite kotlom na pevné palivo? A ako sa dá vyriešiť ohrev vody v dome? Čítajte ďalej.

Kotol na ohrev vody vs. ohrievač vody

Na začiatku si ujasníme niekedy zamieňané pojmy. Kotol na ohrev vody nie je technicky správny termín. Kotol ohrieva vodu na kúrenie, to je voda, ktorá tečie z kotla do radiátorov alebo do podlahového kúrenia. Ohrievač vody zohrieva vodu na kúpanie, teda vodu, ktorá tečie z vodovodných kohútikov.

Aké sú spôsoby ohrevu vody v rodinnom dome

Voda sa dá zohrievať tromi spôsobmi.

Priamo-výhrevný ohrievač vody

Priamo-výhrevný ohrievač vody alebo bojler ohrieva vodu priamo v ohrievači. V princípe funguje podobne, ako keď zapálite oheň pod hrncom vody. Jednoducho priamo ohrievate vodu.

Tieto ohrievače sa rozdeľujú na priamo-výhrevné ohrievače so zásobníkom, ktoré zohrievajú vodu v zásobníku, a na priamo-výhrevné ohrievače prietokové, v ktorých sa voda začne zohrievať, až keď otočíte kohútikom. Preto chvíľu trvá, kým začne teplá voda tiecť (kým sa zohreje).

Priamo-výhrevný spôsob sa delí na tri typy podľa použitého zdroja paliva na plynové, elektrické a také, ktoré používa ako zdroj pevné palivo.

Priamo-výhrevný plynový ohrievač vody zohrieva vodu na kúpanie plynom.

Priamo-výhrevný elektrický ohrievač vody zohrieva vodu elektrickou špirálou. Funguje tak, že ňou prechádza elektrický prúd, ktorý špirálu rozpáli. Voda v ohrievači sa tak zohrieva vzniknutým teplom.

Priamo-výhrevný ohrievač vody na tuhé palivo sú z našich produktov kúpeľné kachle LK 100 (občas sa technicky nesprávne označuje ako kotol na ohrev vody na drevo alebo ohrev vody na tuhé palivo). Ide o podobný princíp, ako keď priložíte drevo pod hrniec. Zapálite oheň, ktorý rýchlo zohreje vodu.

Najpredávanejšie značky priamo-výhrevných ohrievačov vody sú od výrobcu DZD Dražice a tradičného výrobcu elektrických ohrievačov vody Tatramat (teraz je už súčasťou nemeckej skupiny Stiebel Eltron).

Nepriamo-výhrevný ohrievač vody

Nepriamovýhrevný ohrievač neohrieva vodu priamo, ale využíva teplo z iného zdroja, napríklad z kotla na pevné palivo (nesprávne je niekedy označovaný ako kotol s ohrevom vody), z plynového kotla alebo napríklad zo solárneho systému. V ohrievači je umiestnená špirála, ktorou prechádza horúca voda z iného zdroja tepla a tým sa zohrieva aj voda v ohrievači.

Je to ako keby ste ohrievali vodu pod jedným hrncom a túto ohriatu vodu hadičkou viedli do druhého hrnca, kde druhú vodu ohreje hadička.

Kombinovaný ohrievač vody

Kombinovaný spôsob využíva viac zdrojov tepla. Vodu v ohrievači napríklad ohrieva voda z kotla na tuhé palivo, elektrošpirála a ešte k tomu voda zo solárnych panelov.

Ako ohrievať vodu, keď máte kotol na tuhé palivo

Naše kotly na tuhé palivo je možné nastaviť tak, aby ohrievali aj vodu na kúpanie. Ak však uvažujete aj o iných spôsoboch ohrevu, spísali sme pre vás aj iné možnosti kompatibilné s kotlom na tuhé palivo.

  • Kotol na tuhé palivo môže ohrievať vodu v nepriamo-výhrevnom ohrievači vody. Voda z kotla ohrieva aj vodu v ohrievači. To je najčastejší spôsob. Napríklad kotol na pelety má zimný a letný režim. Po zime sa ľahko prepne do letného režimu, aby ohrieval len vodu na kúpanie. Mrknite sa na naše kotly na tuhé palivo.
  • Ďalší zvyčajný spôsob je kombinovaný. Voda z kotla ohrieva vodu v ohrievači súčasne s elektrošpirálou, ktorá tiež ohrieva vodu v ohrievači.
  • Doplnkom kotla na tuhé palivo môže byť plynový priamo-výhrevný ohrievač vody.
  • Obľúbený variant napríklad na chatách je kombinácia kotla na tuhé palivo s kúpeľnými kachlami LK 100. Výhodou je, že v lete si zakúrite len v kúpeľných kachliach a nemusíte kúriť v kotli.

Ak práve riešite ohrev vody v dome a máte aj po prečítaní článku nejasnosti, neváhajte sa nás opýtať viac. Radi vám poradíme aj na telefónnom čísle + 420 571 675 240.