Ako vyčistiť kotol na tuhé palivo a kedy

Ako vyčistiť kotol na tuhé palivo a kedy

Kotol na tuhé palivo je dobré kontrolovať a pravidelne čistiť v priebehu používania, v zimných mesiacoch a aj po vykurovacej sezóne.

Ako vyčistiť kotol na tuhé palivo a kedy

Intervaly čistenia (nielen) automatického kotla závisia hlavne na type kotla, kvalite spaľovacieho procesu, druhu a kvalite paliva a pod. Niektoré naše kotly majú inštalované automatické čistenie, ktoré zásadným spôsobom predlžuje intervaly medzi nutným manuálnym čistením horáku a výmenníka kotla.

Odporúčané odstupy od čistenia nájdete prehľadne v tejto tabuľke: 

Image removed.

Tabuľku, v akých intervaloch je dobré čo čistiť, nájdete tu, ale aj v špeciálnych dokumentoch ku každému kotlu.

 

Čo sledovať a ako často čistiť

V zimných mesiacoch a pri stabilnom kúrení vyčistite automatický kotol minimálne raz za mesiac. A raz týždenne, ak ide o kotol s ručným prikladaním. Ku každému z kotlov dostanete od výrobcu sadu na čistenie vnútorných častí kotla: oceľovú kefu, rukoväť kefy a škrabku. Postup pri manuálnom čistení je nasledujúci:

 1. Kontrolujte pravidelne čistotu roštu a výmenníka a odstraňujte popol. Ak máte automatické čistenie, nie je nutné rošt a výmenník kotla čistiť tak často. Aj tak odporúčame pravidelne kontrolovať nános popola na rošte i výmenníku kotla, a v prípade jeho väčšieho množstva rošt aj výmenník ručne vyčistiť. Čistý kotol zaručí vysokú účinnosť, vďaka ktorej udržíte náklady na kúrenie na nutnom minime.
 2. Mechanicky vydrhnite vnútro kotla oceľovou kefou a škrabkou na čistenie kotla. Po čistení vysypte nečistoty, ktoré spadli do popolníka.

-----------

Ak máte automatický kotol:

 1. Ďalej kontrolujte kvalitu spaľovania a čistotu fotosenzora.
 2. Sledujte indikátor teploty na horáku a teploty v komíne (pozri návod na použitie ku kotlu). Vyššie než odporúčané hodnoty znamenajú spravidla zanesený rošt alebo výmenník, čo sa prejaví na vyšších teplotách hlavne v komíne, vďaka zníženej účinnosti kotla.
 3. Nakoniec vyprázdnite popolník.

Ako vyčistiť kotol na tuhé palivo

 1. Vyčistite vnútorné steny kotla. Najskôr otvorte prikladacie dvierka a mechanickým zoškrabaním škrabkou odstráňte nánosy, potom kotol dočistite oceľovou kefou.
 2. Otvorte čistiace otvory, vyberte šamotové tehly a mechanicky zoškrábte nánosy popola a prachu. Ak máte automatický kotol, nadzdvihnite rošt horáka a pomocou metličky oprášte popol pod ním, následne vysypte popolník. 

 

Na kotli na pelety je treba zhruba raz za pol roka poriadne vyčistiť horák. Ďalšia možnosť je vysať kotol priemyselným vysávačom.

 1. Ak máte v kotli fotosenzor, aj ten je treba vyčistiť. Fotosenzor je 5 cm dlhý valček, ktorý má asi 8 mm priemer. Jeden koniec je strčený do telesa horáka smerom k plameňu, a vy tento senzor vyšraubujete a otrete handričkou, pretože keď je senzor špinavý a sú na ňom sadze, tak horšie detekuje svetlo. 

Čo a ako čistiť po vykurovacej sezóne

 1. Nezabudnite, že raz za rok je nutné revidovať spalinové cesty vrátane kontroly pripojenia kotla na komín, pretože práve v dymovodoch za kotlom sa zabúda na usadzovanie popola. Na dymovode za kotlom by mal byť vymetací otvor, pomocou ktorého môžete priestor dymovodu jednoducho vyčistiť sami, nesmiete ho však odpojiť od kotla. Jeho napojenie by musel riešiť špecialista, pretože sa dymovod napája na komín a všetko musí presne sedieť.
 2. Komín skontroluje kominár, ktorý má na to oprávnenie.
 3. Vyčistite poriadne všetky komponenty kotla spôsobom opísaným vyššie.
 4. Čistenie násypky je už jednoduchšie. Je vybavená čistiacimi otvormi a zákazník otvorí otvory a vyberie z násypky piliny, ktoré sa v kotli hromadia z čiastočne rozdrvených peliet.