Ďalšia dotačná vlna je tu

starý kotol za nový
Ďalšia dotačná vlna je tu

Pravý čas je práve teraz. Vymeňte staré neekologické zariadenia vo vašej domácnosti za nové!

Ďalší dotačný program SIEA je určený pre domácnosti, ktoré ešte nezvládli vymeniť zdroj vykurovania na ekologickú variantu. 

Dotácie na inštaláciu zariadení

Slovenská inovačná a energetická agentúra uvoľnila ďalšie financie pre inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnosti.

Zelená domácnostiam II.

Registrovať svoje žiadosti o poukážky z projektu Zelená domácnostiam II môžete už od 02/2021 až do konca roka. Výrobky OPOP s.r.o. sú v zozname dotovaných zariadení TU.

Podmienky registrácie

Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa, s ktorým má uzavretú zmluvu o inštalácií zariadenia, najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke, a podľa zverejnených Všeobecných podmienok musí byť inštalácia ukončená do 3 mesiacov od dátumu vydania uvedenom na poukážke.

Výška podpory

Výška podpory u kotlov na biomasu zostáva v roku 2021 nezmenená. 

Konajte rýchlo

Vďaka podpore z národného projektu Zelená domácnostiam II, ktorý je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia, pribudlo od roku 2019 na Slovensku 12 838 inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v tomto období domácnosti využili na nákup 4 317 tepelných čerpadiel, 3 929 slnečných kolektorov, 2 539 fotovoltických panelov a 2 053 kotlov na biomasu. Doteraz boli z projektu preplatené poukážky v hodnote viac ako 25,8 milióna €. Celkom je na podporu inštalácií vyčlenených 37 miliónov €.

 

Aktualizované: 2.6.2021